Startsiden / Spørsmål og svar / Hvorfor vil dere ha nasjonalpark i Preikestolsområdet?

Hvorfor vil dere ha nasjonalpark i Preikestolsområdet?

Preikestolsområdet har vært under press i lang tid. Vi husker alle debatten om heis til Preikestolen som heldigvis ble skrinlagt. Nå er det kraftutbygginger som er mest i vinden. Lyse og Scana Staal forsøkte å trekke inn flere urørte vassdrag i sin opprustning og utvidelse av kraftverket i Jørpelandsvassdraget. Det lyktes de ikke med i første omgang.

Men kraftselskapet har flere planer på gang. Det gjelder utbygging av Solheimsåna, Lågalia og Sandvatn som alle ligger innenfor vårt foreslåtte verneområde. I tillegg kommer det andre aktører som også vil utnytte fossekrafta i området. Bygging av hytter, reiselivsanlegg og skogsbilveier kan også bidra til å fragmentere det aktuelle verneområdet.