Startsiden / Spørsmål og svar / Hva skjer hvis DN gir grønt lys til en verneprosess?

Hva skjer hvis DN gir grønt lys til en verneprosess?

Da vil fylkesmannen i Rogaland få i oppdrag å gjennomføre prosessen. Det blir en lang og tidkrevende saksbehandling med full medvirkning fra alle berørte parter. Det første fylkesmannen vil gjøre er å etablere en dialog med grunneiere og berørte kommuner. Hvis man etter denne runden mener det er grunnlag for å fremme et verneforslag blir det gitt en forhåndsmelding om at verneplanarbeidet igangsettes. Deretter lager fylkesmannen et forslag eller flere forslag som blir sendt ut på lokal høring. Etter lokal høring blir eventuelle justeringer gjort før verneforslaget går til sentral høring. Siste punkt i rekken er vernevedtak i regjeringen.

Fra verneprosessen blir startet kan det gå to til tre år før det eventuelt foreligger et vernevedtak og en forvaltningsplan. Vi håper at verneprosessen kan bli startet i løpet av 2009.