Startsiden / Spørsmål og svar / Hva er neste skritt?

Hva er neste skritt?

Vi presenterte vårt forslag på et stort møte i Lysefjordsenteret der rundt 70 grunneiere og lokalpolitikere deltok. I begynnelsen av september fremmet vi og begrunnet forslaget for fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vurderer forslaget og sender sin tilråding til Direktoratet for naturforvaltning (DN). Det er direktoratet som i samråd med Miljøverndepartementet avgjør om det skal i gangsettes en verneprosess.