Startsiden / Spørsmål og svar / Finnes det andre planer som regulerer arealbruken i området?

Finnes det andre planer som regulerer arealbruken i området?

I tillegg til fylkesdelplanen for Preikestolsområdet, er det tre andre planer som regulerer arealbruken i området. Det gjelder fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland (2002), fylkesdelplanen for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (2003) og fylkesdelplan Setesdal vesthei-Ryfylkeheiane (2005). I tillegg ble det laget en utredning i 1996 over ”Vakre landskap i Rogaland”.