Startsiden / Spørsmål og svar / Etter naturvernloven kan nasjonalpark bare opprettes på statlig grunn. Hvorfor foreslår dere nasjonalpark når mesteparten av området er i privat eie?

Etter naturvernloven kan nasjonalpark bare opprettes på statlig grunn. Hvorfor foreslår dere nasjonalpark når mesteparten av området er i privat eie?

Det er helt riktig at nær hele området er i privat eie (Strand kommune eier ca 5000 dekar ved Foreneset). Etter gjeldende naturvernlov er det ikke anledning til å etablere nasjonalpark når arealet i hovedsak er i privat eie. Men i løpet av innværende år vil det komme en ny naturmangfoldlov som skal erstatte naturvernloven. I den nye loven er det åpnet for etablering av nasjonalpark på privat grunn. Derfor vil vi be om at vårt forslag blir behandlet etter den nye loven – når den kommer.