Startsiden / Spørsmål og svar / Er ikke disse planene gode nok for å ta vare på naturverdiene i Preikestolsområdet?

Er ikke disse planene gode nok for å ta vare på naturverdiene i Preikestolsområdet?

Planene innebærer ingen helhetlig forvaltning av Jørpelandsheia med Preikestolsområdet. De gir dessuten ingen garanti for tilstrekkelig vern av hele området. Planene vil derimot gi et godt faglig grunnlag for vern av området som nasjonalpark eller landskapsvernområde.