Startsiden / Spørsmål og svar / Er ikke Preikestolen allerede vernet?

Er ikke Preikestolen allerede vernet?

Preikestolen og de nærmeste omgivelsene er ikke vernet etter naturvernlovens bestemmelser. Men i 1994 ble det godkjent en fylkesdelplan for Preikestolsområdet som legger klare føringer for inngrep og aktiviteter i området. I forbindelse med utbyggingen av Jørpelandsvassdraget foreslo utbygger å regulere tre vann som ligger innenfor fylkesdelplanen, nemlig Troppevatn og Buksatjørnene. Forslaget ble heldigvis avvist.