Startsiden / Spørsmål og svar / Er det ikke fare for at nasjonalpark faktisk vil true de naturverdiene dere ønsker å ta vare på?

Er det ikke fare for at nasjonalpark faktisk vil true de naturverdiene dere ønsker å ta vare på?

Det er klart at nasjonalparkstatus vil gi enda større oppmerksomhet og mer trafikk. Men vi mener at det ved en fornuftig tilrettelegging vil være mulig å kanalisere ferdselen slik at verneverdiene ikke blir ødelagt. Vi tror dessuten at nasjonalparkstatus vil gi kommunene muligheter for større lokal verdiskapning. Det forutsetter at grunneiere, sentrale og lokale myndigheter kan utvikle et verneregime og en forvaltning som klarer å kombinere vern med bruk. Vi tror det er fullt mulig.

Hvis forslaget om nasjonalpark mot formodning blir avvist, vil vi alternativt be om landskapsvern.