Startsiden / Rapporten

Preikestolområdet - En kartlegging av registrerte naturverdier

Bakgrunnen for denne rapporten var at Naturvernforbundet i Rogaland og lokallaget i Strand ønsket å få samlet inn eksisterende registreringer over naturverdiene i området. Rapporten danner grunnlaget for en søknad om varig vern av Preikestolen og området rundt. Naturvernforbundet ønsker å få til ett vern for å unngå en bit-for-bit fragmentering av det aktuelle området, som er utsatt for stort press fra flere hold, bl.a kraftindustrien.

Takk til Ove S. Førland, Egil Tjensvoll, Erik Thoring, Roy Mangersnes, Geir Sigve Norland, Rune Imsland, Anders T. Braa, Per F. Pallesen, Odd Undheim og Runar Undheim som har bidratt med kunnskap, tips og andre problemstillinger i forbindelse med rapporten.

Rapporten er utarbeidet av Oddvar Undheim. Den kan leses online via menyen til venstre, eller du kan laste ned hele rapporten som PDF-dokument.

Forsidebilde (640 bredt)